ТРАДИЦИЈА ЈЕ У ЗЕМЉИ

У Лозовику изнад Јагодине, валовитом пределу одакле Шумадија гледа на Поморавље, вођени трагом плодне земље, постало је јасно где треба пустити корење. Смештена на прелепим падинама које обезбеђују идеалну изложеност сунцу, винарија Темет обликована је под јаким утицајем окружења, са тежњом да се пронађе склад у раду и животу под истим кровом.

У част природе, сунца и земље, уздигнута на брегу, окружена виноградима, подигнута је винарија Темет. Њено стварање је узбудљив пут испуњен открићима и искушењима. Сама реч Темет изведена је из латинске речи Теметум, што у преводу знаци – јако и снажно вино са карактером.

ТRADITION LIES IN THE EARTH

In Lozovnik above Jagodina, a mountainous terrain where Šumadija meets Pomoravlje, led by the search for fertile land, it became clear to us where we should put down roots. Situated on beautiful slopes abundant in sunlight, Temet Winery is shaped by its surroundings, and we do our best to find harmony in work and life, all under the same roof.

In honor of Nature, Sunlight and Earth, we have built our Temet Winery on a hillside, surrounded by vineyards. Its creation has been an exciting journey, filled with temptation and new discoveries. The very word Temet derives from the Latin Temetum, which means – strong and flavorful wine with character.

43°57’32” 21°09’36”

43°57’32” 21°09’36”

ВИНАРИЈА TEMET Темет д.о.о. Лозовик бб, 35000 Јагодина, Србија info@temet.rs

Винарија је затворена за посете, хвала на разумевању.

TEMET WINERY Temet d.o.o. Lozovik bb 35000 Jagodina, Serbia info@temet.rs

Winery is closed for visits, thank you for understanding.